Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cookelma dreamstime.com Elektronikproduktion | 02 november 2016

Ruag: Digitala processorer allt viktigare

Ruag sapce skriver att det just nu pågår en utveckling genom en övergång till så kallade digitala nyttolaster.

Fördelarna med de digitala nyttolasterna beskrivs vara större flexibilitet och kapacitetsökning. Dessa skapas tack vare digitala processorer i satelliterna. De digitala processorerna gör det möjligt att använda det tillgängliga frekvensbandet på ett mycket mer effektivt sätt vilket i sin tur leder till att satellitoperatörerna kan betjäna fler kunder samtidigt och på samma gång få ut högsta möjliga signalkvalitet. Ruag skriver också att flexibiliteten innebär att satellitoperatören, vid behov, kan flytta servicen mellan olika platser på jorden. ”I praktiken skulle man kunna säga att en satellit med en digital nyttolast kan modifieras när den är i rymden för att serva olika marknaders krav och villkor”, skriver Ruag. Nackdelen är att en satellit med en digital nyttolast är dyrare jämfört med en traditionell satellit men fördelarna kan ändå bli en vinst menar bolaget. ”Allteftersom teknikutvecklingen går framåt blir digitaltekniken mer konkurrenskraftig och därmed förväntas den ta större marknadsandelar de närmaste åren. Alla större satellittillverkare och satellitoperatörer har idag aktiviter igång för att studera hur de digitala nyttolasterna bäst skall utformas och tillverkas så att nyttan med varje satellit maximeras” skriver Ruag.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1