Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Gajus Dreamstime Elektronikproduktion | 07 november 2016

Gästartikel: Skapandet av en hållbar tillverkningsstrategi

För att skapa ett existensberättigande som produktägande bolag idag bör man förutom en produkt- och affärsstrategi även säkerställa en hållbar tillverkningsstrategi, skriver dagens debattskribent.

Faktorer som kundkrav, samhällskrav, miljökrav samt långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft behöver penetreras baserat på egna förutsättningar gällande bl.a. produkter, kunder, försäljningsmarknader och volymer.
Artikelförfattare: Thomas Lindström, vice vd Hanza. © Hanza
Att kontinuerligt arbeta med att öka effektiviteten och utnyttjandet av de resurser man förfogar över kan ibland vara svårt som produktägare med egen tillverkning. Kundernas volymfluktationer gör att man ofta har antingen för mycket personal och tillgänglig maskinkapacitet vid nedgång, eller det motsatta vid en uppgång. Producerar man bara sina egna produkter kan det vara svårt eller omöjligt att balansera sin produktionen kortsiktigt beroende på efterfrågan. Detta är en viktig faktor i en hållbar tillverkningsstrategi då man vill säkerställa ett högt utnyttjande av tillgängliga resurser. Att arbeta med att minska miljöpåverkan i sin produkttillverkning kan också vara svårt då man i många fall har byggt upp komplexa och geografiskt utspridda leverantörsnät. Detta bygger logistiklösningar som skapar mycket negativ miljöpåverkan. Att istället bygga tillverkningskluster med flertalet tillverkningsteknologier inom en mindre geografisk spridning skapar förutsättningar för just detta. Ett starkt önskemål från dessa produktägare är också att ha kontroll över sin totala miljöpåverkan med början i de val man gör av komponenter, råvaror och processer redan vid konstruktionen av sina produkter – något som kallas ECO-Design. För att skapa en plattform för detta krävs transparens mellan produktägare, kontraktstillverkare och komponentframställare men också för kontraktstillverkaren att ta steget ut i världen av IT-stöd och digitalisering. Många ligger efter i denna utveckling vilket skapar svårigheter för produktägaren att lyckas i sin strategi att skapa mer miljöanpassade produkter för framtiden. Kostnaden för en produkt bestäms till stor del redan vid design och konstruktion. Men det gäller även att skapa en ekonomiskt hållbar produktionsmodell där effektiviteten och det förbättrade resursutnyttjandet även kan återspegla sig i kostnaden för produkterna. Viktiga faktorer här är förutom själva tillverkningspriset även lageromsättningshastighet, ledtider, kapitalbindning och kvalitetsutfall – något som ofta förbises när man i många fall jagar lägsta pris. Man vill som produktägare ligga i framkant med ovan viktiga målsättningar, men inte genom att kompromissa med sin konkurrenskraft och lönsamhet. Därför är det viktigt att man som kontraktstillverkande affärspartner kan skapa en tillverkningsplattform för sina kunder som säkerställer högt resursutnyttjande, optimal logistik, möjlighet till ECO-design samt en konkurrenskraftig prissättning. Först då kan man börja bygga för framtiden. Först då kan man börja tala om en hållbar tillverkningsstrategi.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2