Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuriy chaban dreamstime.com Teknik | 07 november 2016

Pengaregn över medicintekniska chip

Familjen Erling Perssons Stiftelse har beviljat 29,8 miljoner kronot fördelat på tre år till ett gemensamt forskningsprojekt där forskare från KTH, Karolinska Institutet och vid Acreo Swedish ICT ingår.

Fokus till att börja kommer att ligga på patienter med den vanligaste formen av lungcancer, så kallad icke-småcellig lungcancer. Syftet med forskningsprojektet är att med hjälp av nanoteknologiska metoder i form av ett kiselchip med mycket hög känslighet upptäcka cancer i till exempel ett vanligt blodprov. Forskarna ska utveckla teknik för att detektera vävnadsfragment, så kallade "exosomer", som förmodligen i stort antal utsöndras av cancerceller. – Projektet kan betecknas som ett högriskprojekt. Nanochip-tekniken är ny i detta sammanhang och exosomer som ett mått på cancertillväxt är heller inte kliniskt säkerställt. Det är därför oerhört inspirerande att det finns en vilja och engagemang från Familjen Erling Perssons Stiftelse att satsa på projektet, säger Jan Linnros, professor i materialfysik vid KTH. Fördelen med tekniken är den ultrahöga känsligheten samt möjligheten att samtidigt upptäcka förekomsten av olika proteiner, RNA-fragment etcetera. På så sätt vill forskargruppen skapa metoder som på ett kvantitativt sätt skall kunna detektera tumörförekomst och följa tumörens respons på exempelvis olika målsökande terapier som används kliniskt. Metoderna ska även prövas för tidig detektion och diagnos av cancer. Forskarna ska börja med prover från patienter med den vanligaste formen av lungcancer, icke-småcellig lungcancer. Tekniken bör dock kunna tillämpas även på andra cancerformer.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2