Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit dreamstime.com Embedded | 03 november 2016

Enea oense med kund – inleder skiljeförfarande

Enea och en av bolagets största kunder är inte helt överens. Partnerna gör olika olika tolkningar av bestämmelserna om beräkning av royalty i ett avtal som reglerar användningen av Eneas OSE-operativsystem som kunden använder.

– Skiljeförfarandet har inletts för att både vi och kunden under ordnade former ska få ett klart besked om vilken tolkning av vårt avtal som är den rätta. Vi anser oss ha gott fog för vår ståndpunkt, men skiljeförfarandet får ha sin gång och utvisa vad som gäller, förklarar Eneas vd Anders Lidbeck. Om det faller sig så att Enea har rätt så har bolaget rätt att erhålla ett rätt betydande belopp i ytterligare royalties för förfluten tid. Det belopp som preliminärt begärs från kunden är 900 miljoner kronor, men Enea betonar att beloppet bygger på uppskattningar och kan komma att revideras väsentligt i både upp och ner riktningen. Om Eneas ståndpunkt i tolkningsfrågorna gäller skulle det även i positiv riktning påverka beräkningsgrunden för kommande royalties – men om tolkningarna skulle visa sig vara felaktiga, har Enea inte rätt att erhålla mer än vad de redan erhållit.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2