Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rasa messina francesca dreamstime.com Elektronikproduktion | 08 november 2016

Haldex säger ja till Knorr-Bremse

Det satt långt inne, men nu rekommenderar Haldex styrelse att aktieägarna accepterar budet från Knorr-Bremse.

Det var en lång budstrid där Haldex styrelse länge favoritiserade ZF. Sedan de föll ur rekommenderar nu Haldex att aktieägarna accepterar budet från Knorr-Bremse. Anledningen till tveksamheten ska ha varit att det förelåg en väsentlig risk för att Knorr-Bremses erbjudande skulle bli föremål för en utdragen granskningsprocess hos relevanta konkurrensmyndigheter som skulle kunna pågå längre än sex månader och vara störande för Haldex verksamhet. Dessutom beskrev Haldex att det skulle finnas betydande osäkerhet om erbjudandet alls kunde fullföljas. ”Mot denna bakgrund ansåg styrelsen att ZFs erbjudande var mer förmånligt för Haldex aktieägare, trots att det var 5 kronor lägre än Knorr-Bremses erbjudande. Den 5 oktober offentliggjorde ZF att dess erbjudande återkallats. Det finns därmed inget konkurrerande erbjudande till Haldex aktieägare som är mer förmånligt för Haldex aktieägare än Knorr-Bremses erbjudande”, skriver Haldex.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2