Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© thomaspajot dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 november 2016

Invisio presenterade rekordkvartal

"Årets tredje kvartal uppvisar både högre omsättning och resultat än någonsin tidigare i bolagets historia”, skriver vd Lars Højgård Hansen.

”Omsättningen ökade med 52 procent till 85,6 miljoner kronor och rörelseresultatet mer än fördubblades till 27,7 miljoner kronor. Försäljningen utgjordes främst av större leveranser till pågående moderniseringsprogram i Storbritannien och Australien men även av flera mindre leveranser till befintliga och nya kunder. Hittills i år har intäkterna stigit med 37 procent och rörelseresultatet med 70 procent jämfört med motsvarande period 2015", säger Lars Højgård Hansen, vd för Invisio. Intäkterna för kvartalet blev 85,6 miljoner kronor (56,3), bruttovinsten 45,1 miljoner kronor (29,3), resultatet EBITDA 29,0 miljoner kronor (14,7) och rörelseresultat 27,7 miljoner kronor (12,9).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2