Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© wrangler dreamstime.com Analys | 11 november 2016

Teleindustrin tynger konjunkturprognosen

Teknikföretagen har reviderat ned det förväntade utfallet för teknikindustrin till plus 3 procent. För nästa år förutses en fortsatt svag tillväxt på storleksordningen endast 1-2 procent för flertalet delbranscher.

Produktionslyftet i bilindustrin får i år ett klart mindre genomslag än väntat på årets siffror för industrin. Teknikföretagen har reviderat ned det förväntade utfallet för teknikindustrin till plus 3 procent. För nästa år förutses en fortsatt svag tillväxt på storleksordningen endast 1-2 procent för flertalet delbranscher. Bilindustrin får en fortsatt hög tillväxt jämfört med andra branscher också nästa år. För teleindustrin kan däremot aviserade neddragningar innebära en kraftigt reducerad verksamhet i Sverige med resultat att Teknikindustrins samlade produktion i Sverige stagnerar under 2017. Modellbyten och andra störningar i produktionen inom bilindustrin innebär att andra halvåret i år utvecklas betydligt svagare än under årets första hälft. Vi räknar med att detta är av tillfällig art och att produktionen ökar igen framöver. Tillväxten för bilindustrin kan därmed bli jämförelsevis hög också nästa år. Bilindustrin har de senaste åren också betydligt ökat antalet anställda. Detta till skillnad från övriga delbranscher som fortsatt att minska. I år räknar vi med att nettoresultatet blir något fler anställda sammantaget. Under nästa år ser det däremot sammantaget ut att bli en minskning beroende på neddragningar i teleindustrin och en alltför låg produktionstillväxt i övriga delbranscher, bilindustrin undantagen. De aviserade neddragningarna i teleindustrin riskerar även minska exportvolymen under nästa år. Teleexporten kan komma att minska exporten från Sverige med mycket stora belopp framöver.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1