Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit dreamstime.com Komponenter | 14 november 2016

Omstruktureringar tynger resultatet för Allgon

Allgon presenterade för kvartalet ett örelseresultat om -4,5 miljoner kronor.

Allgon: Rörelseresultat om -4,5 miljoner kronorNettoomsättningen för kvartalet uppgick till 29,7 (25,7) miljoner kronor, en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period 2015. Kvartalets EBITDA uppgick till -3,0 (5,0) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till -4,5 (2,4) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -15,1 (9,2) procent. ”Som framhölls i rapporten för det andra kvartalet så är 2016 ett mellanår. Dessutom har vi sedan förvärvet av Åkerströms arbetat med ett omstruktureringsprogram för det bolaget vilket resulterat i ökade kostnader. Tillsammans har detta påverkat lönsamheten negativt. Sista etappen av personal- och övriga kostnadsbesparingar i omstruktureringsprogrammet beräknas slutföras under det fjärde kvartalet i år”, skriver vd Johan Hårdén. Under kvartalet offentliggjorde Allgon också förvärvet av IoT-bolaget Wireless System Integration Sweden AB. Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 45 miljoner kronor samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott. ”För Allgon innebär det även en strategisk förflyttning och vi bildar ett nytt affärsområde för Industriell IoT. Det nya affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden. WSI, med bas i Kista, Stockholm, sysselsätter 20 medarbetare och är baserat på ett nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT för industriella applikationer”, skriver Johan Hårdén vidare.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1