Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom schmucker dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 november 2016

Saab kommenterar skiljedomsmålet mot Lans

Saab skriver att de under tisdagen den 15 november mottog en så kallad fastställelsetalan från Skiljenämnden gällande tolkning och tillämpning av avtal om patent mellan Saab Transponder Tech och företaget GP&C (Håkan Lans).

Med anledning av detta skriver Saab: "Skiljenämnden har i allt väsentligt avgjort till Saabs fördel, bland annat ges Saab rätt i frågan hur royalties ska beräknas. Saab har, baserat på Skiljenämndens fastställelsetalan, beräknat de ekonomiska effekterna och kan konstatera att Saab Transponder Tech redan har utbetalat royalties i minst den nivå som Skiljenämndens dom kan medföra. GP&C ska dessutom, enligt Skiljenämnden, stå för en majoritet av Skiljenämndens kostnader samt för del av Saabs rättegångskostnader."
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2