Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© filipefrazao84 dreamstime.com_ Elektronikproduktion | 16 november 2016

Anoto fortsätter omstrukturera

Lundabolaget Anoto, som arbetar med smarta pennor, kommer att fortsätta med aktiviteter relaterade till att stärka bolaget ekonomiskt.

I oktober meddelade bolaget att de säkerställt ytterligare finansiering om 6 miljoner dollar från Able Investment Advisors Inc. Bolaget planerar att med stöd av bemyndigandet som förslagits till den extra bolagsstämman den 25 november 2016 resa ytterligare kapital om cirka 5 miljoner dollar genom emission av konvertibler. ”Med dessa kapitalmarknadstransaktioner och med nytt fokus på lönsamhet anser styrelsen att bolaget kommer att kunna upprätthålla dess rörelse utan ytterligare kapitalinjektioner. Förra året investerade Anoto kraftigt i R&D och utvecklade kapitalintensiv ny verksamhet som exempelvis stora skärmar. Anoto hade 13 olika verksamhetsområden som genererade otillräckliga intäkter och krävde miljontals dollar i investeringar. Som ett resultat generade bolaget stora förluster och dessa förluster finansierades genom aktieemissioner”, skriver Anoto i ett pressmeddelande. Med anledning av detta har Anoto beslutat att fokusera på tre huvudområden som generar intäkter och kommer endast att investera inom ett nytt område, nämligen Anoto DNA (ADNA), som baseras på Anotos eget mönster med mikropunkter. De tre existerade affärsområdena är utbildning (Pen Generations), enterprise forms och anteckningar (Livescribe). Förändringar att vänta Anoto har också beslutat att tills vidare stoppa HP-projektet och bolaget omförhandlar för närvarande det kommersiella avtalat med HP. Dessutom har Anoto konstaterat att skapandet av en verksamhet för skärmar i stort format med eget varumärke är alltför kapitalintensivt med små marginaler i en konkurrensutsatt marknad med stora aktörer som Microsoft, Samsung och NEC och har därför beslutat att ändra strategin till att licenslera teknologin för stora skärmar. Anoto förhandlar också med Destiny Wireless och We-Inspire om att hitta en bättre lösning än att slutföra förvärven av de kvarvarande aktierna i dessa bolag. ”Härutöver har Anoto kontinuerligt reducerat personalstyrkan med ungefär 50 procent av totalt antal anställda och anlitade konsulter i förhållande till förhållandena i slutet av mars i år. Vid slutet av innevarande år förväntas antalet anställda och konsulter vara mindre än 100 och flera kontor kommer att ha stängts.”
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1