Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 november 2016

Allgon har nu förvärvat WSI

Allgon har således slutfört förvärvet och tillträtt WSI som nu blir ett helägt dotterbolag till Allgon.

Styrelsen i Allgon AB har utnyttjat bemyndiganden lämnade på extra stämma den 26 oktober 2016 innebärandes att Allgon emitterat 400 000 aktier. Aktierna har i enlighet med stämmans beslut utgjort en del av betalningen för förvärvet av Wireless System Integration Sweden AB (WSI). Allgon har således slutfört förvärvet och tillträtt WSI som nu blir ett helägt dotterbolag till Allgon. ”Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning pånärmare 45 miljoner kronor samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott. För Allgon innebär det även en strategisk förflyttning och vi bildar ett nytt affärsområde för Industriell IoT. Det nya affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden”, skriver bolaget. WSI arbetar med helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av IoT-applikationer och avancerade radiolösningar.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2