Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom_schmucker dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 november 2016

GP&C System kommenterar skiljedomen med Saab

Även Håkan Lans välkomnar dagens skiljedom mellan GP&C Systems International AB och Saab TransponderTech.

Håkan Lans välkomnar dagens skiljedom mellan GP&C Systems International AB (GP&C) och Saab TransponderTech (STT), skriver GP&C Systems International AB i ett pressmeddelande. Även om parterna vunnit och förlorat olika delfrågor är Håkan Lans på det hela taget nöjd med utfallet, står vidare att läsa. Enligt honom har det funnits några grundläggande frågor som förföljt parterna och förgiftat deras relation under mer än ett decenniums tid: Diskriminering/royaltybefrielse - Målet rör den sk. AIS-tekniken, som blivit obligatorisk världsstandard för sjöfarten. - År 2004 tog AIS-marknaden fart på allvar. Saab påstod sig då vara diskriminerat i relation till aktörer som struntade i Lans patentet och som utnyttjade tekniken utan att betala royalty – dvs aktörer som avsiktligt valde att göra patentintrång. Saab hävdade att den omständigheten att GP&C inte väckte talan om patentintrång mot var och en av dessa intrångsgörare gav Saab rätt att fortsätta utnyttja Håkans Lans uppfinning utan att betala någon ersättning - trots att parterna hade enats om att en royalty skulle utgå. Saab frös därför alla royaltybetalningar. - I koncernredovisningen år 2008 kallade Saab sin kommersialisering av AIS-tekniken som ett ”framgångsexempel” och beskrev hur en stor del av världens kuster hade utrustats med Saabs system. Ändå yrkade Saab i det nu avslutade skiljeförfarandet på nytt royaltybefrielse för all sin försäljning i tiden efter 2004. - Men skiljenämnden slår fast att det när avtalet ingicks måste ”ha stått klart för STT [Saab] att GP&C:s ekonomiska förmåga att ingripa mot intrångsgörare var begränsad och att det därför inte var sannolikt att GP&C skulle kunna ingripa mot samtliga eventuella intrångsgörare” (domen, st. 304). - Yrkandet om royaltybefrielse lämnades därför utan bifall – en mycket viktig framgång, enligt Håkan Lans. Royaltynivån - När Saab år 2010 – efter att ha innehållit all royalty i 5-6 år – temporärt började betala viss royalty på nytt valde Saab ensidigt att halvera royaltysatsen från avtalade 10 % till enbart 5 %. I det nu avslutade skiljeförfarandet yrkade Saab i linje härmed att skiljenämnden skulle jämka royaltysatsen och fastställa denna till 3 % eller någon annan procentsats under avtalade 10 %. - Skiljenämnden konstaterar emellertid att det ”inte föreligger tillräckliga skäl och omständigheter för en jämkning av procentsatsen”. Även detta yrkande lämnades alltså utan bifall. Nästa steg - Nu är det äntligen dags för Saab att betala sin kvarvarande skuld – och de betydande räntor som uppstått när Saab under långa perioder innehållit royalty och sedan bara betalat halv royalty, menar Håkan Lans. Avtalet ger GP&C rätt att granska Saabs räkenskaper för att fastställa hur stor Saabs skuld är. I över 10 års tid har GP&C försökt göra denna rätt gällande. Men Saab har med olika motiveringar nekat GP&C insyn. Domen öppnar för revision. - Skiljenämnden har ålagt GP&C att utge ersättning för en mindre del av Saabs rättegångskostnader. Detta kan framstå som omotiverat eftersom Saab förlorade i flera delfrågor av övergripande betydelse. Men på det stora hela är detta av marginell betydelse eftersom det nu är klarlagt att GP&C har betydande fordringar på obetald royalty, säger Håkan Lans.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1