© ambro10 dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 november 2016

Panasonic ger Gorenje kalla handen

Efter att ha avslutat sin genomlysning, så kallad due diligence, har Panasonic beslutat att inte köpa in sig med en större andel i vitvarutillverkaren Gorenje.

"Efter en period av due diligence har vi genomfört värderings- och bedömningsprocessen, och tagit alla relaterade frågor i beaktande såsom rådande marknadsförhållanden, nuvarande sammansättningen av Gorenjes aktieägare, analys av due diligence-resultatet från vår synpunkt och så vidare. Som ett resultat av en sådan värdering och bedömning drog vi slutsatsen att ökningen av aktieandelen i Gorenje inte är förenligt med den nuvarande investeringsstrategin i Panasonic Corporation”, skrev Panasonic till Tetsuro Homma, Gorenjes CEO och President.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1