Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 november 2016

Saab får order på radiosystem

Saab har fått en order på nya radiosystem för multi-nationell träning av Försvarets Materielverk (FMV). Ordervärdet uppgår till 103 miljoner kronor och leveranser kommer att ske under 2017.

Ordern inkluderar ett nytt radiosystem som ökar försvarets förmåga inom träning och simulering. Systemet gör det möjligt att genomföra större militära övningar och dessutom vara interoperabla med ett 10-tal arméer från andra nationer, till exempel de övriga nordiska länderna samt de flesta Nato-nationer i Europa inklusive US Army i Europa, skriver Saab. Radiosystemet överför data från och till varje enskild soldat samt fordon och till en övningscentral där händelser som positioner och status för varje simulatorsystem sammanställs för utvärdering. I leveransen ingår mobila bas-stationer och radiosystem till fordon och soldater. - Vi har en lång tradition av leveranser till Sverige inom träning och simulering. Radiosystemet är en viktig del för att genomföra större övningar och få ut maximalt träningsvärde, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1