Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 november 2016

PKC avyttrar verksamhet

Finska EMS:aren PKC kommer att avyttra verksamhet som rör lätta fordon i USA.

PKC Group säljer en del av sin icke-kärn fordonsenhet i Nordamerika. Avyttringen kommer att omfatta separerbara och identifierbara produktlinor för lätta fordon som för 2017 ligger på uppskattade intäkter om cirka 50 miljoner euro. Dessutom finns i produktlinorna nettotillgångar på cirka 10 miljoner euro. Försäljningen beräknas vara slutförd under fjärde kvartalet 2016 med ett transaktionsvärde närmare nettotillgångarna vid stängning (för närvarande uppskattas dessa till cirka 10 miljoner euro). Anställda inkluderas också. ”Avyttringen av dessa produktlinjer gör att PKC Group kan fortsätta att fokusera på sin kärnverksamhet inom kommersiella fordon, rullande leveranser, fritidsprodukter och andra utvalda segment där high mix och låg volym-typen av verksamhet är mer i linje med PKC-koncernens kärnkompetenser och långsiktiga finansiella mål, säger vd Matti Hyytiäinen.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2