Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuriy chaban dreamstime.com Teknik | 25 november 2016

Regeringen satsar 11,5 miljoner på Smart industri

Regeringen ger Business Sweden i uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investeringsfrämjande inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Insatserna ska bidra till att investerare, industriföretag och industriellt relevanta startupföretag väljer att förlägga eller utöka produktion, industrinära tjänsteverksamhet, forskning, utveckling och testverksamhet i Sverige. - Industrins flyttlass har ofta gått till låglöneländer, men nu ser vi att allt flera företag väljer att lägga produktion i Sverige. Det finns tecken på att år 2016 kan bli det första året då mer verksamhet flyttar in än ut från Sverige, säger Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Regeringen ger nu Business Sweden i uppdrag att samordna sig med och dra nytta av de insatser som sker inom ramen för Testbädd Sverige. Att marknadsföra Sveriges testbäddar och industrinära samverkansmiljöer mot unga, innovativa företag är också en del i uppdraget. Satsningen på att förstärka investeringsfrämjandet är en del i regeringens arbete för att stärka den svenska industrin genom strategin Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Insatsen är också en del i regeringens satsning Team Sweden Invest inom ramen för Sveriges exportstrategi. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2