Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 november 2016

Vinnova finansierar labb för välfärdsteknologi

Det är göteborgsregionens kommunalförbund och Johanneberg Science Park som får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb.

Verklighetslabbet ska inrättas inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. Detta ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. De medel Vinnova nu beviljat ska användas till att utreda förutsättningarna för ett verklighetslabb där produkter och tjänster testas och demonstreras. – Vi vill skapa en neutral samverkansplattform som beaktar näringslivets, offentlig sektors, civilsamhällets och akademins bidrag och nytta, säger projektledare Theresa Larsen vid Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet är att stötta utvecklingen och implementeringen av behovsdrivna innovationer som används av kommuner, kommunal personal, brukare av kommunal service eller personer med funktionsvariation i alla åldrar. Johanneberg Science Park är värdorganisation och Göteborgsregionens kommunalförbund projektägare av de projektmedel som hittills beviljats. För närvarande ingår följande parter i samarbetet: - Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö - Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) - Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – DART) - Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna - Johanneberg Science Park - Sahlgrenska Science Park - Chalmers tekniska högskola (Centrum för vårdens arkitektur och styrkeområde Building Futures) - Göteborgs universitet (centrumbildningarna Age Cap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC) - Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS) - Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern - Business Region Göteborg
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2