Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 november 2016

Teknikföretagen: ’Trenden med tidigare löneökningar måste stoppas’

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe vill se en slopad trend med löneökningar.

– Trenden med tidigare löneökningar måste stoppas. Vi behöver växla ner från nuvarande kostnadstakt på 2,2 procent. Vi har haft en högre ökning än omvärlden och det är naturligtvis inte gångbart. Det håller inte att öka arbetskraftskostnaderna snabbare i Sverige än i omvärlden vilket vi gjort länge, säger Anders Weihe. Teknikföretagen menar att digitaliseringen och automatisering hos industriföretagen påverkar företagens sätt att arbeta. I kombination med den sviktande tillväxten ser det tufft ut när man bedömer företagens förmåga att nyanställa. – Vi måste ha 5 procents tillväxt för att bibehålla antalet anställda, och över 5 procent för att antalet anställda ska kunna öka. Vi har inte de volymerna nu. Och fortsätter vi avtala om för höga löneökningar får vi garanterat ännu färre antal anställda, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen. Vidare menar han att vi inte kan fortsätta blunda för att industrin måste vara normerade när löner ska sättas. I och med att exporten står för nästan hälften av BNP påverkar det svensk välfärd och samhällsekonomi om industrins kostnader ökar. Då flyttar företagen ut till länder där kostnaderna är lägre. – Försvinner industrin så försvinner halva underlaget för den svenska ekonomin och välfärden. Det är många andra som i andra led också är beroende av industrin för sin inkomst och sitt arbete. Vi är helt beroende av vår exportindustri, säger Anders Weihe. Teknikföretagen pekar bland annat på att Norge har träffat 0-avtal liksom Danmark, i Finland ska arbetskraftskostnaderna minskas i tre år framåt. Även Tyskland har sänkt sina arbetskraftskostnader. – Det har inte vi. Kostnad per enhet ökar och det är inte hållbart, säger Anders Weihe.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2