Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 02 december 2016

Fingerprint bötfälls

Svenska sensorbolaget Fingerprint Cards bötfälls för att ha brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk.

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Fingerprint Cards AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk och har därmed meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om 916'496 kronor. Det handlar om överträdelser gällande informationsgivning. ”Vi ser allvarlig på det inträffade och tar givetvis till oss av kritiken som riktats mot bolagets informationsgivning. Vi är mycket måna om att ha en god dialog med aktiemarknadens aktörer avseende bolagets finansiella kommunikation”, säger Christian Fredrikson, vd på Fingerprint Cards.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1