Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tobii Elektronikproduktion | 05 december 2016

Tobii ska bli marknadsledare inom volymprodukter

Tobiis styrelse har uppdaterat bolagets finansiella mål för storskaliga satsningar på eyetracking ivirtual reality och smartphones.

Målen för Tobii Dynavox och Tobii Pro kvarstår medan målet för Tobii Tech har uppdaterats. Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 20 procent. Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 procent per år och att nå en rörelsemarginal över 15 procent. Tobii Techs långsiktiga mål är att vara den marknadsledande leverantören av eyetracking-teknologi för integration i högvolymprodukter. ”På grund av att marknaden för integration av eyetracking i volymprodukter befinner sig i ett tidigt skede, så har Bolaget valt att inte formulera ett specifikt finansiellt mål för Tobii Tech, utan uttrycker istället en strategisk långsiktig målsättning gällande affärsområdets marknadsposition. Denna målsättning kompletteras med Bolagets bedömningar av marknadsutveckling som återfinns i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen”, skriver Tobii.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2