Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© demarco dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 december 2016

Nu startar projekt för standardisering av kopparåtervinning

Nu startar ett europeiskt projekt för hantering av koppar och andra värdefulla metaller i avfall som består av elektriska och elektroniska apparater (WEEE) eller där sådana ingår.

Som komplement till de europeiska standarderna med anvisningar för insamling och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning startar nu ett europeiskt projekt att skriva en vägledning för hantering av koppar och andra värdefulla metaller i avfall som består av elektriska och elektroniska apparater (WEEE) eller där sådana ingår. Idag omfattas inte koppar med flera värdefulla metaller (guld, silver och några till) av EU-direktivet för elskrot (WEEE-direktivet), till vilket det finns anvisningar i europeiska standarder i serien EN 50625. Nu finns det koppar i de flesta volymer med elskrot som tas om hand och kopparskrot representerar ett stort värde, samtidigt som det så lite som möjligt ska blandas med järn- och stålskrot, för att inte förorena detta. Förslaget att komplettera serien EN 50625 med en del om koppar osv har därför tagits väl emot. Den föreslagna tekniska specifikationen gäller de kemiska och metallurgiska processer som används för återvinning av koppar och värdefulla metaller ur elskrot. Mekaniska och manuella processer för sönderdelning och sortering behandlas inte, de omfattas redan av den allmänna, inledande standarden EN 50625-1. En teknisk specifikation kan ses som en förstandard, ett vägledande dokument som senare kan ligga till grund för en standard. Arbetet ska ske i den tekniska kommittén CENELEC TC 111X, Environment.
Annons
2021-09-16 12:37 V18.22.17-1