Annons
Annons
Annons
Annons
© dirk ercken dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 december 2016

Jörgen Lantto ny i myFC

Fingerprint-veteranen Jörgen Lantto är på väg in i bränslecellsbolaget myFC:s styrelse.

Valberedningen samt styrelsen i myFC har meddelat att de under den extra bolagsstämman den 21 december 2016, kommer att biträda förslaget att välja in Jörgen Lantto som ny ledamot i myFC. tyrelsen biträder även förslaget om att emittera högst 263 158 aktier genom en riktad nyemission till Jörgen Lantto, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 15 389,36 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom bolaget tillförs 5 miljoner kronor kronor före emissionskostnader. Jörgen Lantto var senast vd för Fingerprint Cards AB. Utöver detta har han en lång bakgrund i telekomindustrin, mestadels inom Ericssonkoncernen. – Jag är mycket glad över att myFCs valberedning och styrelse föreslår mig att ingå i styrelsen för myFC Holding AB. myFC har under lång tid utvecklat en teknologi som har potential att hjälpa konsumenten att få ständig tillgång till strömförsörjning i sina smartphones och andra enheter, och därigenom även bidra till ett hållbart samhälle. Jag ser verkligen fram emot att stötta myFCs ledning för att möjliggöra en global expansion av bolaget, dess teknologi och produkter, med ambition att skapa ännu ett ledande svenskt teknologibolag i en sann global marknad, säger Jörgen Lantto.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2