Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© scania Elektronikproduktion | 07 december 2016

Scania ska testa trådlös laddning i stadstrafik

Scania står bakom Nordens första busslinje med induktiv hållplatsladdning.

En nyutvecklad elhybridbuss från Scania kommer att köras i reguljär stadstrafik i Södertälje. Laddningen kommer att ske trådlöst. Det är första gången tekniken testas i Norden och både buss och hållplatslösning ingår i ett forskningsprojekt där Scania, SL, Vattenfall, Södertälje kommun och KTH samverkar för att utveckla en tyst och hållbar kollektivtrafik. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten. Trådlös hållplatsladdning innebär att bussen parkerar över ett laddsegment i marken vid laddningsstationen, där laddningen sker automatiskt. Sju minuters trådlös laddning räcker för att köra hela den 10 km långa linje som bussen ska trafikera. – Elhybridbussen i det här projektet visar ett av teknikspåren för en mer hållbar transportlösning. Den induktiva laddtekniken är både tyst och osynlig. Provdriften är viktig inför de vägval som både samhället och fordonsindustrin står inför när det gäller att eliminera utsläppen och minska bullret från trafiken i känsliga tätortsmiljöer, säger Hedvig Paradis, projektledare på Scania och ansvarig för bolagets medverkan i forskningsprojektet. Kostnaden för forskningsprojektet Trådlös hållplatsladdning uppgår till drygt 38 miljoner kronor, varav Scania satsar 22 miljoner. Energimyndigheten har beviljat närmare 10 miljoner i forskningsstöd, som fördelas mellan KTH, Scania och SL. – Det är viktigt att få mer kunskap om hur olika tekniska lösningar för eldrivna stadsbussar fungerar i verkligheten. Det är en av flera anledningar till att vi stöttar projektet Trådlös hållplatsladdning, säger Erik Svahn, projektansvarig handläggare på Energimyndigheten.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2