Annons
Annons
© Doro Elektronikproduktion | 08 december 2016

Doro centrerar ledningsgruppen och byter vd

Doro kommer att centrera ledningsgruppen till Lund samt förbereder ett vd-byte och ändrar prognosen.
Styrelsen i Doro har analyserat och diskuterat målsättningen att ytterligare öka innovationstakten och integrationen av hårdvaru- och trygghetslarmsaktiviteterna. Styrelsen strävar också efter att förbereda företaget för nästa fas i dess strategiska utvecklingen.

”För att hantera komplexiteten i Doros internationella närvaro, driva tillväxten på existerande marknader och utöka vår närvaro till nya marknader, har styrelsen kommit till slutsatsen att, även om Jerome Arnauds frekventa närvaro i Sverige och hans visionära ledarstil har varit till stor nytta för Doro genom åren, så kommer en centralisering av ledningsfunktionerna och utvecklingsverksamheten till huvudkontoret i Lund ge de operationella synergierna som behövs för att nå framgång”, skriver Doro.

Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess för att skaffa ny vd som förväntas avslutas senast i början av 2017.

Till följd av dessa förändringar kommer Doro rapportera omstruktureringskostnader av engångskarraktär om cirka 21 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016, avseende det planerade vd-bytet, stängningen av ett FoU-kontor i Frankrike och viss personaloptimering i Sverige. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2016, efter beaktande av ovan beskrivna omstruktureringskostnader, förväntas uppgå till 40 - 50 miljoner kronor.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2