Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Doro Elektronikproduktion | 08 december 2016

Doro centrerar ledningsgruppen och byter vd

Doro kommer att centrera ledningsgruppen till Lund samt förbereder ett vd-byte och ändrar prognosen.

Styrelsen i Doro har analyserat och diskuterat målsättningen att ytterligare öka innovationstakten och integrationen av hårdvaru- och trygghetslarmsaktiviteterna. Styrelsen strävar också efter att förbereda företaget för nästa fas i dess strategiska utvecklingen. ”För att hantera komplexiteten i Doros internationella närvaro, driva tillväxten på existerande marknader och utöka vår närvaro till nya marknader, har styrelsen kommit till slutsatsen att, även om Jerome Arnauds frekventa närvaro i Sverige och hans visionära ledarstil har varit till stor nytta för Doro genom åren, så kommer en centralisering av ledningsfunktionerna och utvecklingsverksamheten till huvudkontoret i Lund ge de operationella synergierna som behövs för att nå framgång”, skriver Doro. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess för att skaffa ny vd som förväntas avslutas senast i början av 2017. Till följd av dessa förändringar kommer Doro rapportera omstruktureringskostnader av engångskarraktär om cirka 21 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016, avseende det planerade vd-bytet, stängningen av ett FoU-kontor i Frankrike och viss personaloptimering i Sverige. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2016, efter beaktande av ovan beskrivna omstruktureringskostnader, förväntas uppgå till 40 - 50 miljoner kronor.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1