Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 december 2016

Dörrarna slår upp till nytt robottest-center

Nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Med detta hoppas grundarna att det ska gå att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri.

Robotdalen skriver att robotar som samarbetar med människor, så kallade kollaborativa robotar, i framtiden kommer att bli en mycket viktig komponent för att stärka företagens konkurrenskraft. Bland annat pekar man på att det med denna typ av lösningar går att automatisera flöden och processer som inte varit möjliga att automatisera tidigare. För att snabba på processen med att få ut denna typ av lösningar till kunder öppnas nu ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås. Testcentret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter. ”Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri”, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen. Några av de första uppdragen kommer att ske i samarbete med Karolinska Institutet, Astra Zeneca och Volvo. ”Nu kommer ’collaborative robotics’ och det är troligen en lika stor möjlighet till förbättrad konkurrenskraft som införande av robotar var för ett tiotal år sedan”, säger Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1