Annons
Annons
Annons
Annons
© mikael damkier dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 januari 2017

Autoliv och Volvo Cars skriver avtal om samriskbolag

I höstas meddelade Volvo och Autoliv att de hade för avsikt att starta ett joint venture-bolag. Nu gör parterna slag i saken.

Joint venture-bolaget har fått namnet Zenuity och kommer att verka på marknaden för mjukvarusystem till självkörande bilar. Som en del av det avtal som annonseras kommer Autoliv, vid tidpunkten för när verksamheten påbörjas, göra en total investering i joint venture-bolaget på cirka 1,1 miljarder kronor. Volvo Cars bidrar också med tillgångar till joint venture-bolaget. Vilket tidigare annonserats delar Autoliv och Volvo Cars ägarskapet för joint venture-bolaget med 50 procent vardera. Huvudkontoret ska ligga i Göteborg och verksamhet ska även bedrivas i München, Tyskland, och i Detroit, USA. Initialt kommer de cirka 200 medarbetarna från Autoliv och Volvo Cars och på medellång sikt väntas företaget växa till drygt 600 medarbetare. Verksamheten planeras starta under första halvan av 2017 efter godkännande från konkurrensmyndigheter i ett antal länder samt efter att andra sedvanliga villkor har uppfyllts. Både Autoliv och Volvo Cars licensierar och överför immateriella rättigheter kring ADAS-system till joint venture-bolaget, som kommer ha dessa som utgångspunkt vid framtagandet av nya ADAS-teknologier och AD-system. De första förarassistans-produkterna väntas finnas till försäljning från 2019 och teknologier för självkörande bilar kan erbjudas kort därefter. Autoliv blir exklusiv leverantör och distributionskanal för det nya företagets samtliga produkter gentemot tredje part, och vare sig kunder eller ägare erbjuds exklusivitet. Volvo Cars får tillgång till produkterna direkt från joint venture-bolaget. Dennis Nobelius blir vd för bolaget. Joint venture-bolaget får en egen styrelse och driver sin oberoende verksamhet i egna lokaler.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1