Annons
Annons
Annons
Annons
© youssouf cader dreamstime.com Embedded | 10 januari 2017

Halmstad slår ett slag för simulering

Inbyggda datorer förekommer i allt fler applikationer. Korrekt simulering i utvecklingsskedet av dessa produkter gör designen bättre. Ny forskning från Högskolan i Halmstad lyfter fram fördelarna med så kallad rigorös simulering.

Adam Duracz, forskare i datateknik vid Högskolan i Halmstad,har arbetat på en avhandling med målet att undersöka rigorös simulering som gör simuleringar mer tillförlitliga. – Möjligheten att simulera mängder av scenarier kan förenkla arbetet för produktutvecklare. De behöver i mindre utsträckning gissa vilka specifika situationer som behöver simuleras för att försäkra sig om att en design fungerar som den ska, säger han. Rigorös simulering är ett alternativt sätt att simulera modeller av cyberfysiska system som styrs av inbyggda datorer, så kallade ”smarta produkter” som robotar och självstyrande bilar. – Den här typen av simulering är mer tillförlitlig jämfört med traditionella simuleringsmetoder, i vilka små ändringar i simulatorns inställningar kan leda till felaktiga resultat och slutsatser. Tillsammans med forskarkollegor har Adam Duracz använt den nya metoden för att simulera intressanta teoretiska modeller, sådana som traditionella metoder inte klarar – något som är viktigt för att utveckla forskningen på området och förstå metodens för- och nackdelar. En nackdel är att rigorös simulering i många fall producerar ”konservativa” resultat. – Det kan liknas vid en väldigt försiktig person, som mycket hellre svarar att den inte vet än att riskera att svara fel. Trots denna försiktighet kan en rigorös simulator producera väldigt exakta resultat för många exempel av system som hjälper till att göra produkter stabila.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2