Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 20 augusti 2002

Telelogic säljer komponentdivisionen

Telelogic har slutfört förhandlingar med en brittisk partner avseende försäljning av sin komponentverksamhet.

Affären omfattar IP-rättigheter, kundbas samt de anställda vid komponentverksamheten i Storbritannien. Affären får inom en 12 månaders period en positiv inverkan på Telelogics konsultmarginal men har en marginell inverkan på resultatet under innevarande år. "Marknadsförutsättningarna för 3G komponenter har förändrats över tiden och idag är praktiskt taget all utveckling inom detta område fokuserat på dual mode teknologi. På sikt kommer nyförsäljning inom detta område dessutom att kräva en lösning som också inkluderar hårdvara. Telelogic har framgångsrikt byggt upp en komponentverksamhet kring UMTS. Vi har idag två av våra kärnteknologier, SDL och TTCN väl inbäddade i området. Vår UMTS stack har emellertid så här långt uteslutande sålts i Japan. Med tanke på det rådande marknadsläget inom telekomindustrin och det faktum att vi under våren lanserade en japansk version av DOORS, behöver vi fokusera våra säljresurser i Japan. Vi beslöt därför att leta efter en extern lösning för vår komponentverksamhet," sade Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. "Denna lösning var viktig för Telelogic och den är mycket positiv för våra komponentkunder liksom för våra anställda inom detta område eftersom köparen har en mycket tydlig dual mode strategi." Komponentverksamheten har under det senaste året sysselsatt ca 30 konsulter. De anställda i England kommer att erbjudas fortsatt anställning hos köparen medan de anställda vid komponentverksamheten i Norge inte ingår i försäljningen och har sagts upp.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1