Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit dreamstime.com Elektronikproduktion |

Stabilt tredje kvartal för Lagercrantz

Lagercrantz koncernens nettoomsättningen ökade med 4 procent under det tredje kvartalet och landade till slut på 798 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 17 procent till 104 miljoner kronor (jämfört med 89 miljoner kronor i fjol), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,0 procent. Resultat före finansiella poster ökade med 16 procent från 79 miljoner kronor under 3Q15 till 92 miljoner kronor under 3Q16, vilket innebar en EBIT-marginal om 11,5 procent. Resultat efter finansiella poster ökade även det med 16 procent från 77 miljoner kronor i fjol till 89 miljoner kronor – resultat efter skatt landade på 68 miljoner kronor (61 miljoner konor under jämförelseperioden). Om vi bryter ner siffrorna och tittar närmare på elektronik- mekatronikdivisionerna så såg det ut enligt följande. Nettoomsättningen för affärsområdet ’Electronics’ landade på 216 miljoner kronor under det tredje kvartalet, jämför med 213 miljoner kronor under samma period förra året. Resultatet före finansnetto för kvartalet höll sig kvar på 20 miljoner kronor – vilket motsvarande en EBIT-marginal om 9,3 procent (9,4). Enligt koncernen är Affärsläget inom divisionen är i stort sett oförändrat från tidigare kvartal. Divisionens bolag inom ljusstyrning och LED visar fortsatt en god utveckling, liksom divisionens tyska enhet inom elektronikdistribution. Två av divisionens danska enheter visar en lägre försäljning, där den ena enheten inom elektronikdistribution genomgår en generationsväxling på tekniksidan och den andra enheten upplever en försvagad marknad inom marin elektronik. Nettoomsättningen för Mechatronics-divisionen för det tredje kvartalet uppgick till 241 miljoner kronor (225). Resultatet före finansnetto för kvartalet uppgick till 37 miljoner kronor (31), innebärande en EBIT-marginal om 15,4 procent (13,8). Enheterna inom elektriska förbindningssystem och elkomponenter visar fortsatt på en god utveckling, skriver koncernen i sin delårsrapport. De finska enheterna visade en förbättrad försäljning under kvartalet. Enheterna inom kundanpassade kablage hade dock upplevt en något svagare efterfrågan, men levererade ändå på en stabil nivå.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons