Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 27 januari 2017

Beijer Electronics knyter ihop 2016 med förbättrat resultat

”Beijer Electronics avslutade året med positiva förtecken. Det fjärde kvartalet blev årets bästa beträffande orderingång, försäljning och rörelseresultat,” säger vd och koncernchef Per Samuelsson.

Koncernens orderingång under årets sista kvartal uppgick till 331,1 miljoner kronor (jämfört med 343,1 miljoner från jämförelse perioden). Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet landade på 286,6 miljoner kronor, en minskning från 333,0 miljoner kronor för samma period i fjol. Rörelseresultatet steg dock till 7,3 miljoner kronor från -10,7 miljoner kronor från fjärde kvartalet förra året. Resultatet efter skatt uppgick till -8,7 miljoner kronor (jämfört med -12,5 miljoner kronor i fjol). ”Beijer Electronics avslutade året med positiva förtecken. Det fjärde kvartalet blev årets bästa beträffande orderingång, försäljning och rörelseresultat. Särskilt glädjande var att orderingången steg med över 20 procent jämfört med snittet för de tre föregående kvartalen. Försäljningen var som väntat lägre i huvudsak beroende på att samarbetet med Mitsubishi Electric upphörde i början av året. Vi kunde trots det visa en förbättring av rörelseresultatet som under kvartalet vände från förlust till vinst jämfört med 2015,” kommenterade Per Samuelsson. Samuelsson är dock inte helt nöjd och menar att utfallen för försäljning och resultat ligger fortsatt på en för låg nivå. Men med utvecklingen från det sista kvartalet menar han att Beijer Electronics har goda möjligheter att nå målen om en tillväxt på sju procent och en rörelsemarginal på tio procent under 2018. För helåret 2016 landade orderingången på 1 142,5 miljoner kronor, en minskning från 1 332,6 miljoner kronor under 2015. Nettoomsättningen blev 1 121,5 miljoner kronor jämför med 1 374,6 miljoner kronor för 2015. Rörelseresultatet uppgick till -39,4 miljoner kronor, en minskning från 52,2 miljoner under förra året (resultatet har belastats med engångskostnader på 50 miljoner kronor). ”Beijer Electronics-koncernen har gått stärkt ur det gångna året med en väsentligt sänkt kostnadsbas, nya och vassare produktprogram samt en mer kundorienterad säljorganisation. Vi bedömer därför att koncernen kommer att kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat under 2017 jämfört med utfallen 2016,” avslutar Samuelsson.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1