Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 augusti 2002

Ljusare för LGP

Delårsrapporten för januari-juni i år ser ljusare ut än den förra. Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 13,6 procent till 317,9 (279,7) MSEK.
Totalt minskade nettoomsättningen under första halvåret med 11,0 procent till 583,9 (655,7) MSEK. Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 38,0 (-132,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -42,8 (13,0) MSEK.

LGP skriver i sin delårsrapport att marknaden för produkter inom infrastruktur för trådlös telekom har under kvartalet varit fortsatt svag och präglats av låg investeringstakt och en avvaktande hållning. LGP kan dock notera att efterfrågan inom bolagets telekomsegment stärkts vilket inneburit en något stigande orderingång och försäljning.
Trots den allmänt svaga marknadsutvecklingen har LGPs försäljning utvecklats något bättre än marknaden i stort jämfört med föregående kvartal. Detta beror bland annat på att behovet av den typ av produkter som LGP erbjuder har ökat i befintliga och nya nät, att dessa produkter inhandlas tidigt i uppbyggnaden av nya nät samt att LGP är ett av de marknadsledande bolagen inom detta segment.

Utbyggnadstakten av GSM-nät i östra Europa har medfört en ökad försäljning medan övriga Europa haft en fortsatt svag marknadsutveckling. Försäljningen av LGPs 3G relaterade produkter har utvecklas väl i regionen. I Nord- och Mellanamerika har en fortsatt utbyggnad av GSM-näten medfört att försäljningen legat på en stabil nivå. I Asien råder en splittrad marknadssituation. Marknadsutvecklingen i Kina har präglats av ökad osäkerhet och lägre försäljning medan försäljningen i Sydostasien utvecklats väl.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-21 15:38 V9.3.2-2