Annons
Annons
Annons
Annons
© dana rothstein dreamstime.com Elektronikproduktion | 31 januari 2017

Axis avslutade året med rekordomsättning

För första gången passerade bolaget två miljarder kronor i omsättning för ett kvartal, samtidigt landade omsättningen för helåret en bra bit över 7 miljarder.

För årets sista kvartal ökade Axis nettoomsättningen med 17 procent till 2 059 miljoner kronor (jämfört med 1 758 miljoner kronor för samma period i fjol). Rörelseresultatet ökade till 253 miljoner kronor, jämfört med 231 miljoner kronor under 4Q15, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,3 procent, som låg på 13,1 procent under jämförelseperioden. Resultatet efter skatt landade på 169 miljoner kronor, vilket är en nedgång från 176 miljoner kronor från 4Q15. ”Den svaga svenska kronan hade stor positiv påverkan på vår tillväxt under det fjärde kvartalet. För helåret var den effekten inte lika stor,” skriver vd Ray Mauritsson i bokslutskommunikén. För helåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 7 386 miljoner kronor en ökning med 11 procent från fjolårets 6 635 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade till 885 miljoner kronor (jämfört med 881 miljoner kronor från 2015), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 procent mot 13,3 procent under 2015. Resultatet efter skatt uppgick till 639 miljoner kronor vilket är en nedgång från 652 miljoner kronor från förra året. ”Axis tillväxt märks inte minst på antalet medarbetare. Förvärv och nyrekryteringar medförde att antalet anställda under året ökade med över 20 procent och nu överstiger 2 600 personer. Fortsatt tillväxt på marknaden och en stark grund att stå på gör att vi när vi nu går in i 2017 kan fortsätta att driva utvecklingen,” avslutar Ray Mauritsson.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1