© baloncici dreamstime.com Komponenter | 02 februari 2017

Compotech expanderar i Benelux

Compotech Provider AB har befunnit sig i en expansiv fas de senaste åren med bland annat fusion av ett par systerbolag och etablering i Kinai. Nu tar företaget ytterligare ett stort kliv, genom att etablera försäljningsverksamhet i Benelux.

Det globala bolaget Johnson Electricn har utsett Compotech attagera som officiell partner i Belgien, Holland och Luxemburg. – I Sverige har vi varit återförsäljare av Johnson Electrics produkter i över 30 år. Att nu ta klivet ut i Europa med deras högprestandaprodukter, är vi så klart otroligt stolta och glada över. Från vår sida kommer vi att underlätta försäljningen för Johnson Electric genom att vårt erbjudande innefattar mer än standardkomponenter eftersom vi också erbjuder våra kunder skräddarsydda seriella lösningar, säger Compotech vd Jan Eriksson. I och med expansionen förstärker Compotech sin organisation med Hein van der Waals, nyanställd försäljningschef för Compotech i Benelux. Hein var tidigare försäljningschef för Johnson Electric Benelux. – Det som särskiljer Compotech från andra aktörer i branschen, är förmågan att lösa problem när det inte går att nöja sig med standardlösningar. För kunderna innebär samarbetet att Johnsons Electrics kunder kan dra nytta av den erfarenhet, flexibilitet och det lösningsorienterade tänkande som finns hos Compotech. Dessutom får kunderna inom Benelux tillgång till en del andra varumärken i Compotechs produktportfölj, berättar Hein.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2