Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stockfotocz dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 februari 2017

Haldex: Ett år med försämrat marknadsläge och en utdragen budprocess

2016 var ett kämpigt år Haldex – skiftningar på bolaget största marknad ställde till det för både omsättningen och resultatet.

I Nordamerika, vilket utgör mer än hälften av omsättningen, har marknadsläget varit svagt under året med en ytterligare minskning av efterfrågan under fjärde kvartalet. Haldex försäljning i Nordamerika under fjärde kvartalet minskade dock inte i samma omfattning som marknaden försvagades, meddelar bolaget. Även om omsättningen förvisso ökade i Europa och Asien under det fjärde kvartalet kunde den inte kompensera för minskningen i Nordamerika. Omsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 1 054 miljoner kronor, vilket är mer eller mindre oförändrat (1 052 miljoner kronor) jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 5 procent under fjärde kvartalet. Omsättningen för helåret 2016 uppgick till 4 374 miljoner kronor, vilket är en valutajusterad minskning med 9 procent från 4 777 miljoner kronor under 2015. Rörelseresultat för fjärde kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 48 miljoner kronor (76 miljoner kronor 4Q15), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,6 procent (7,3 under 4Q15). För helåret landade rörelseresultat exklusive engångsposter på 291 miljoner kronor under 2016, jämfört med 444 miljoner kronor året innan. För helåret uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 6,6 procent (9,3 under 2015). För fjärde kvartalet uppgick resultat efter skatt till -56 miljoner kronor, en kraftig nedgång från 48 miljoner kronor under samma kvartal 2015. För helåret uppgick resultat efter skatt till 91 miljoner kronor, jämfört med 191 miljoner kronor under 2015. Den 14 juli 2016 inleddes en budprocess på Haldex vilken fortfarande löper. Knorr-Bremses bud på 125 kronor är villkorat och beroende av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Konkurrensutredningarna pågår för närvarande. När och om dessa tillstånd erhålls kan budet slutföras.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2