Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alcatel lucent Komponenter | 14 februari 2017

Gotthardbastunneln är först ut med den nya IoT-tekniken

För att markera driftstarten den 11 december poängterade vd:n för ALE Switzerland GmbH, Laurent Moureu, att Gotthardbastunneln inte bara är stor ingenjörskonst, utan även ett av det första globala ingenjörsprojekten.
Här har man använt sig av avancerad IoT-teknik, vilket förändrar tillhandahållandet av viktiga tjänster. Den utnyttjar ett nät av IoT-enheter för att hantera passagerar- och fordonssäkerhet dygnet runt, i en av världens mest krävande driftsmiljöer.

Gotthardbastunneln kommer att transportera runt 9'000 passagerare genom Alperna varje dag i 250 kilometer i timmen, och upp till 260 godståg – som är mycket längre och tyngre än förr.

När man inkluderar tillfartstunnlar och tvärpassager, är ett område på cirka 152km som måste vara anslutet och säkert. Extremt tillförlitliga IP-nätverksanslutningar måste användas, då även minimala störningar i nätverket, på grund av otillräcklig dataöverföring eller flaskhalsar, kan ha potential att orsaka förseningar och till och med påverka passagerarnas trygghet.

Mycket av tekniken är automatiserad. Det betyder att ett extremt stabilt och pålitligt nätverk behövs för att överföra viktiga driftsdata till och från tunneln. En IoT-miljö förlitar sig på realtidskommunikation mellan IP-aktiverade enheter för att direkt kunna samla in driftsdata och förse tunneloperatörerna med den information som de behöver för att försäkra sig om att alla system fungerar smidigt och säkert.

Se upp för dörrarna

Dörrarna är bara ett exempel. Om någon av dörrarna som leder till ett serviceområde eller en tillfartstunnel lämnas öppen är trycket som skapas av ett höghastighetståg tillräckligt för att systemen i tunneln tar allvarlig fysisk skada. Den IoT-anslutna tunneln övervakar alla dörrar dygnet runt och underrättar automatiskt kontrollrummet om dörrarna inte är stängda när de måste vara det.

När man även tar i beaktning sensorerna, övervakningskamerorna, ventileringen och dräneringsinfrastrukturen, kommunikationen, kontroll- och övervakningssystemen som finns överallt på platsen, som alla tar emot eller skickar data i realtid, börjar man snart förstå varför ett tillförlitliga nätverk är så viktiga.

Att koppla samman punkterna

Det är upp till nätverket, eller snarare nätverken, eftersom det är separata nätverk i var och en av de två parallella tunnlarna, att föra samman alla IoT:s IP-aktiverade punkter och överföra datan till operatörerna i tunnelns kontrollcentrer. Det måste vara tåligt och kunna fungera dygnet runt och i alla temperaturer och miljöer utan att trafiken störs eller kommunikationen fallerar i väldigt tuffa arbetsmiljöer.

Det är inte kul inuti ett schweiziskt berg

Tunnelkomplexets storlek och vissa av serviceområdenas avlägsenhet innebär att många av nätverkskomponenterna måste fungera i mitten av tunneln under längre perioder – långt bortom tryggheten i klimatkontrollerade datacentrer. Men det är inte bara läget som är krångligt. Delar av tunneln kan nå temperaturer uppemot 40°C och luftfuktighetsnivåer kring 70 % - långt ifrån hur det brukar vara i en datacenter eller korskopplingrum.

Metalldamm – små partiklar, stora problem

Sedan har vi dammet. Även i normala företagsmiljöer kan damm och luftburna partiklar så småningom skapa problem, men inuti järnvägstunneln kan det orsaka allvarliga problem för nätverkskomponenterna, av metalldamm som skapas när tågen bromsar. Lägg sedan till den elektromagnetiska interferensen och vibrationer som uppstår vid den dagliga verksamheten, så får man en miljö som kraftigt förkortar livslängden på vanlig nätverksutrustning och orsakar mekaniska fel.

Gotthardtunneln kräver ett specialiserat, ruggat nätverk med tåliga komponenter som försäkrar att nätverken förblir pålitliga och säkra.

Byggt för att hålla – Det ruggade nätverket

Gotthardtunneln utnyttjar ruggade nätverk. Vad menar vi med det? För det första använder den switchar, accesspunkter och routrar som ger inbyggd säkerhet, dynamisk justering av nätverksprestanda för tillhandahållande av realtidsapplikationer och tillförlitliga bredbands-IP-anslutningar som standard.

Sedan måste allt det här byggas genom att använda nätverkshårdvara med formfaktorer av industriell kvalitet.

Arbetet med att designa och implementera datanätverken gick till ingenjörerna hos Alpiq InTec, som använde 450 förhärdade switchar av typen Alcatel-Lucent OmniSwitch® 6855 för att skapa en ryggrad åt nätverket som löper genom tunneln. Låga nivåer av förebyggande och korrigerande underhållsarbete är ett absolut måste när man installerar nätverk upp till 2,3 kilometer under ett berg. Dessa switchar använder konvektionskylning som drivs av en kylfläns istället för en fläkt, för att hålla nere temperaturen, vilket minimerar risken att metallpartiklar kommer in i enheten och skadar de inre elektriska komponenterna.

Dit man inte når vid vanligt nätverksarbete

Det här specialiserade, ruggade nätverket gör det möjligt för Gotthardtunneln att ta IoT dit man inte når med vanligt nätverk, vilket garanterar den nivå av service som krävs av världens längsta, säkraste och bäst anslutna tunnlar, så att de dagliga 9'000 passagerarna kan färdas tryggt och bekvämt.
-----

Laurent Moureu, General Manager at ALE Switzerland GmbH
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1