Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel dreamstime.com Embedded | 16 februari 2017

Åtgärdsprogramen drog ner resultatet för Prevas

Intäkterna för helåret landade på en nivå med förra året, rörelseresultatet för helåret uppgick till -7,3 miljoner kronor – något som enligt Prevas främst beror på bolagets åtgärdsprogram i Indien och Norge.

Nettoomsättning för 2016 uppgick till 696,6 miljoner kronor, en liten nedgång från 701,4 miljoner kronor under 2015. Resultat före av- och nedskrivningar slutade på 3,3 miljoner kronor, jämfört med 7,2 under året dessförinnan. Rörelseresultat EBIT landade tillslut på –7,3 miljoner kronor, en förbättring från fjolårets –17,7 miljoner kronor. Prevas registrerade en rörelsemarginal EBIT om –1,0 procent jämfört med –2,5 procent under 2015. – Intäkterna för helåret hamnade på 697 miljoner kronor, vilket är samma nivå som föregående år. Rörelseresultatet för sista kvartalet uppgick till -8,5 miljoner kronor och för helåret -7,3 miljoner kronor. Orsaken till det negativa resultatet beror främst på kommunicerade åtgärdsprogram i Indien och Norge samt en något svag beläggning i vissa enheter av verksamheten, framför allt under första halvåret 2016, säger Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB. Bolagets verksamhet i Sverige och Danmark påvisar positiva resultat för helåret medan segmentet Övrigt, där Indien och Norge ingår, har ett kraftigt negativt resultat för helåret. Under 2016 har också resultatet belastats med engångs- och omstruktureringskostnader om totalt 13,5 miljoner kronor, meddelar Prevas i sin bokslutskommuniké. – Prevas resa mot ett lönsamt företag har fortsatt under året. Vi kan konstatera att vårt kostnadsbesparingsprogram, vars syfte var att på årsbasis sänka våra kostnader med minst 20 MSEK, har utvecklats bättre än plan med undantag för höga engångskostnader under det sista kvartalet för omstruktureringsarbetet i Norge. Vi ser också att efterfrågan på våra erbjudanden inom digitalisering, produktutveckling och automation är fortsatt bra. Efter en något svag inledning på året vad avser orderingång utvecklades de efterföljande månaderna starkt vilket resulterat i all-time-high för orderingången, fortsätter Karl-Gustav Ramström. Med det genomförda kostnadsbesparingsprogrammet i ryggen och bra orderingång meddelar bolaget att fokus framåt ligger på att uppnå en tydlig resultatförbättring, att ytterligare utveckla kundsamarbeten och öka debiteringsgraden. Prioritet är också att rekrytera flera medarbetare till bolagets spetsområden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1