Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 februari 2017

Hanza: Frontrunner är i slutskedet

Hanza har på kort tid vuxit till en av Nordens större aktörer med en årsomsättning om 1,3 miljarder kronor. Just nu befinner sig koncernen i slutskedet av accelerationsprogrammet Frontrunner, vilket organiserat om verksamhetens fabriker till fem tillverkningskluster.

– Under det fjärde kvartalet gick vi in i slutskedet av vårt framgångsrika program Frontrunner, där vi under 18 månader avvecklat och flyttat sex fristående fabriker till våra tillverkningskluster. Vår kapacitet, som begränsats under omställningen, ökar nu enligt plan vilket återspeglas i försäljningen. Koncernens kassaflöde var starkt under perioden, medan resultatet belastas av kostnader för den avslutande delen av accelerationsprogrammet, säger vd Erik Stenfors. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 305,8 miljoner kronor jämfört med 1 206,4 miljoner kronor under fjolåret. Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 30,0 miljoner kronor, upp från 12,5 miljoner kronor under 2015. Koncernens rörelseresultat uppgick till 25,2 miljoner kronor, en nedgång från 51,1 miljoner kronor under fjolåret. Resultat efter skatt för 2016 uppgick till 1,9 miljoner kronor vilket är en nedgång från 37,5 miljoner kronor under 2015. Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2016 uppgick till 41,6 miljoner kronor jämfört med 5,0 miljoner kronor under 2015. – Som ett sista steg i Frontrunner transfererar vi tunnplåtsbearbetningen i Vasa, Finland, till våra Kluster och omvandlar enheten till ett lokalt logistik- och servicecenter. Tyvärr kunde vi inte teckna det planerade nya hyresavtalet, anpassat för en nerskalad verksamhet i Vasa. För att finna en ekonomiskt hållbar lösning har vi därför ansökt om en företagsrekonstruktion av dotterbolaget i Vasa och bedömer att den processen kommer att slutföras under det första kvartalet 2017, avslutar Erik Stenfors.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-2