© kentoh dreamstime.com Teknik | 22 februari 2017

Aqeri vinner miljonorder

Aqeri har vunnit en offentlig upphandling avseende fordons-, och vårdardatorer till ambulansverksamheten inom Landstinget Dalarna.

Ordervärdet uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor och leverans kommer att ske under det andra kvartalet 2017. Landstinget har option att teckna ett kompletterande underhållsavtal med Aqeri. Lisen Olander, VD för Aqeri AB, säger att ”det är glädjande att Landstinget Dalarna valt Aqeri som leverantör i en konkurrensutsatt upphandling. Aqeri har som en del i upphandlingen aktivt medverkat vid kundens tester och tillhandahållit en hög servicenivå. Den pågående digitaliseringstrenden öppnar många nya möjligheter och Aqeri hoppas att framgent bistå såväl befintliga som nya kunder i projekt som syftar till att implementera lösningar som är anpassade för de miljökrav som ställs på IT-utrustning som skall användas ute på fältet eller i andra krävande miljöer.”
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1