Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission Elektronikproduktion | 22 februari 2017

Fördubblad omsättning för Inission efter förvärven

Inission har expanderat fort under kort tid – två förvärv under 2016 har sett till att bolagets omsättning har fördubblats, men även resultatet har ökat.

Från och med år 2016 ingår de förvärvade bolagen Montronic (som förvärvades under 2015), SKEAB och Onrox Group i koncernen (vilka förvärvades under 2016), vilket höjer såväl intäkter som kostnader jämfört med året innan. Omsättningen ökade under årets sista kvartal jämfört med samma period föregående år. Totalt så landade rörelseintäkterna på 176 miljoner kronor under det sista kvartalet 2016, jämfört med 76,5 miljoner under samma period 2015. Rörelseresultatet uppgick till 2,4 miljoner kronor, vilket är en minskning från 2,9 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2015. Resultat efter finansiella poster landade på 1,3 miljoner kronor, jämfört med 2,6 miljoner kronor för jämförelseperioden. För helåret 2016 ökade Inissions nettoomsättning kraftigt och uppgick till 526 miljoner kronor, jämfört med 280 miljoner kronor året innan. Rörelseresultatet för helåret landade på 24,4 miljoner kronor, även där en ökning från 18,0 miljoner under 2015. Samma sak går att säga om bolagets resultat efter finansiella poster som landade på 22,8 miljoner kronor, en ökning från 17,4 miljoner kronor under 2015. I sin Bokslutskommuniké berättar Inission om två pågående projekt som syftar till att samlokalisera koncernens verksamheter i Stockholm samt verksamheterna i Malmö och Sösdala. Enligt Inissions egna förstudie finns det klara ekonomiska fördelar med att genomföra denna samlokalisering. Ambitionen är att skapa så kallade ”centre of excellence” i alla tre storstadsregionerna. Vidare är koncernens mål fortsatt lönsam tillväxt – och man avser att växa både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1