Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© scanfil Elektronikproduktion | 24 februari 2017

Ett händelserikt 2016 för Scanfil

Under året hann Scanfil avsluta förvärvet av Partnertech. Bolaget såg också till att effektivisera verksamheten genom att eliminera överlappning samt genom att omstrukturera förlustbringande fabriker.
Enheter såldes och fabriker slimmades till arbetskraftsmässigt under året. Verksamheten i den norska anläggningen avslutades i juni och den engelska fabriken stängdes i juli. Partnertech Aerodyn AB och Partnertech Karlskoga AB, båda belägna i Sverige, avyttrades. Bolaget stängde även sin fabrik i Ungern men växte samtidigt i Polen där man nu satsar hårt. Fabriksnätverk består nu av 10 fabriker – en minskning från 17 fabriker i början av 2016.

Omsättningen för helåret uppgick till 508 miljoner euro, en klar ökning om 34,6 procent från 377,3 miljoner euro under 2015. Rörelseresultatet landade på 7,2 miljoner euro (1,4% av omsättningen) , jämfört med 14,4 miljoner euro (3,8% av omsättningen) året innan. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 22,3 miljoner euro jämför med 20,0 miljoner euro. Resultatet för perioden uppgick till 0,1 miljoner euro, jämfört med 8,4 miljoner euro under 2015.

(Jämförelsesiffrorna för 2015 inkluderar data från Partnertech AB från den första juni 2015 och framåt.)

Rörelseresultatet inkluderar justeringar om 15,1 miljoner euro, bestående av omstruktureringskostnaderna och omorganisation av fabriksnätverket i samband med avyttring och nedläggning av dotterbolag med låg lönsamhet.

Petteri Jokitalo, CEO för Scanfil är mycket nöjd med bolagets utveckling under året som gått.

– Under 2016 gick vi igenom en betydande förändring. Året var starkt präglad av integrationen av Partnertech som förvärvades 2015. Vi kombinerade och strömlinjeformade organisationer, och harmoniserade verksamhetsprocesser och IT-system. Vi eliminerade överlappande funktioner och omorganiserade olönsamma anläggningar. Som ett resultat, är kostnadsstrukturen betydligt lättare än tidigare. Vi fortsätter verksamheten med tio anläggningar, som var och en har en tydlig roll, en bred kundbas och en tillräcklig försäljningsvolym. Vårt fabriksnätverk är i gott skick, och alla våra anläggningar är väl lämpade för lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.

Förra året inleddes även ett investeringsprogram där Scanfil bestämde sig för att fördubbla produktionsutrymme i Sieradz och Myslowice.

– Vi gjorde också en investering i elektronikmonteringslinjer för både i Sieradz och Suzhou. Dessutom investerade vi i stansmaskiner för anläggningen i Myslowice. Delar av produktionsutrustningen från nedstängda fabriker överförs även till de aktiva fabrikerna, säger Petteri Jokitalo,
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1