Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© scania Elektronikproduktion | 27 februari 2017

Scania och Ericsson kopplar upp

Scania har precis lanserat Scania One – som bygger på mjukvara från Ericsson – som är en plattform för olika uppkopplade tjänster för åkerier och förare.

– Den tunga transportindustrin står på randen till en genomgripande förändring mot hållbara transportsystem. Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll i denna omställning, säger Scanias vd Henrik Henriksson i ett pressmeddelande Henrik Henriksson fortsätter och förklarar att en växande del av Scanias intäkter kommer från uppkopplingstjänster och andra nya områden. – Under det gångna året har vi kunnat konstatera att fem procent av intäkterna hänger direkt eller indirekt samman med uppkopplade fordon, säger Henriksson. Uppkopplingen innebär stora möjligheter att minska slöseri i transportsystemen och att maximera tillförligheten. Flera samverkande uppkopplade tjänster kan även bidra till att minska bränslekostnaderna, som normalt utgör en tredjedel av åkeriernas utgifter, menar Scania. Bolaget menar även på att det finns en stor potential att genom uppkoppling uppnå flödesfördelar i de branscher i vilka Scanias kunder verkar, till exempel inom byggindustrin, kollektivtrafik och skogsnäringen. Det kan tillexempel handla om att dra nytta av information i realtid för att optimera vägsträckan. Oavsett om det handlar om att en lastbil för fjärrtransporter ska vara på väg så många dagar som möjligt, kunskaper om logistiken för stora byggarbetsplatser eller storstädernas kollektivtrafiksystem, skapar uppkoppling och dataanalyser förutsättningar för att kunderna ska kunna leverera de bästa möjliga transporterna, skriver Scania i pressmeddelande. Autonom fordonsteknik, där Scania samarbetar med Ericsson kring förbättrad trådlös kommunikation mellan tunga fordon, är ett område med snabba framsteg. Bolaget spår att möjligheterna inom autonom teknik kommer att växa ytterligare när de 5G-nätverk som Ericsson utvecklar tas i drift. Scania har nyligen tilldelats ett projekt för att utveckla världens första fullskaliga autonoma lastbilskonvoj i Singapore. Man menar att med tillförlitlig kommunikation mellan lastbilar och bussar kan avstånden mellan fordonen på ett säkert sätt minskas, vilket minskar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen. Uppkoppling möjliggör även realtidsuppdateringar om väderförhållanden, väghinder och andra säkerhetsrisker. Scania går nu vidare i att utveckla tjänster som ökar effektiviteten i transportsystemen genom Scania One. Systemet ger åkerier en överblick över fordon och förare samt information om utvecklingen vad gäller avgörande kostnadsfaktorer som bränsleförbrukning och förslitning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1