Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© karolinska Elektronikproduktion | 06 mars 2017

KS i EU-projekt för livräddande fjärrövervakning

Ett nytt EU-finansierat projekt skall rädda liv genom fjärrövervakning. Det handlar om att övervaka vitala funktioner såsom puls, hjärtrytm och andningsförmåga hos riskpatienter, både på sjukhuset och i hemmet efter bland annat operation. Projektet söker även kontakt med innovativa partners.


Målet är att vårdgivaren i realtid får information om en patients situation skulle försämras, exempelvis genom blödning eller lunginflammation. Tidig information ökar möjligheterna att förhindra allvarliga komplikationer, vilket väntas rädda fler liv.
 Projektet, som är döpt till Nightingale, är en del av EU-programmet Horizon 2020 och har erhållit ett bidrag på 5,3 miljoner euro. Förutom Karolinska deltar de europeiska universitetssjukhusen Leuven Teaching Hospital, University College London Hospital, UMC Utrecht och Uniklinik Aachen.

 – Min förhoppning är att den färdiga produkten är en liten mobil enhet som patienten lätt kan bära på sig utan att det hindrar dagliga aktiviteter men med avancerad teknik som möjliggör att information på ett säkert sätt skickas till vårdgivaren. Ett sådant system bör också bestå av möjligheter till direkt kommunikation med vården via ljud och video. Det skulle innebära en stor trygghet för patienter, vid eventuell försämring kommer sjukvården kunna uppmärksamma det direkt och ta kontakt med patienten. På så sätt skulle möjligheterna att rädda liv och undvika allvarliga komplikationer markant förbättras, säger David Konrad, som ansvarar för projektet för Karolinska Universitetssjukhusets del.

 Det färdiga systemet ska kunna integreras med befintliga system hos vårdgivaren. EU-projektet kommer även involvera patienter och vårdpersonal för att säkerställa att systemet blir användarvänligt för såväl patient som personal. Projektet söker även som sagt kontakt med innovativa partners.


Reporter: Jonas Karlsson
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1