Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Analys | 09 mars 2017

Teknikföretagen: God inledning på 2017

Bilindustrins framgångar fortsätter, men nu lyfter också orderingången för många leverantörer, enligt Teknikföretagen.

För teknikindustrin är det främst exportorder som ökar även om den enskilt största exportbranschen, maskinindustrin, fortfarande visar en jämförelsevis svag ordertillväxt. På hemmamarknaden är uppgången sammantaget mindre markant än för exporten. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande samt behovet av ingenjörer och yrkesarbetare har fortsatt öka jämfört med föregående kvartal. – Teknikföretagens konjunkturbarometer visar att året börjar bra konstaterar chefekonom Anders Rune. Rapporten innehåller företagens egna beskrivningar av orderingång, utnyttjande av produktionskapaciteten och hur de ser på behovet av nyckelpersonal. – Under lång tid har orderingången varit påfallande begränsad för leverantörsföretagen. Det är ett positivt trendbrott att dessa nu med relativt få undantag rapporterar ökad orderingång. Fastare mark för de många leverantörsföretagen i Sverige är en sedan länge efterlängtad nyhet avslutar Anders Rune. Undersökningen omfattar uppgifter från 540 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 642 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent säljs på export.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2