Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Niroworld Dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 mars 2017

Anställd på Bombardier i Sverige misstänkt i muthärva

En rysk medborgare som är anställd på Bombardier i Sverige har i dag häktats vid Stockholms tingsrätt, misstänkt för grovt givande av muta.

Flera anställda vid Bombardier misstänks ha varit i maskopi med företrädare för den azerbaijanska järnvägsmyndigheten i syfte att anpassa villkoren för en upphandling efter Bombardiers önskemål. Trots att Bombardier låg på femte plats prismässigt så vann de upphandlingen 2013 då konkurrenter som hade bättre pris diskvalificerades av järnvägsmyndigheten i Azerbaijan. Bevisen, i form av e-postmeddelanden, säkrades i oktober 2016 vid en husrannsakan hos Bombardier i Sverige, meddelar Åklagarmyndigheten. Mutmisstanken består i att de myndighetspersoner i Azerbaijan som samarbetade med Bombardier fått belöningar för att ha gynnat Bombardier i upphandlingen. Dessutom har en myndighetsanställds privata företag blivit en avtalspartner som fått vara med att lämna anbudet i ett konsortium tillsammans med Bombardier. Detta azerbaijanska bolag fick därigenom uppdrag värda minst 56 miljoner amerikanska dollar.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1