Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© oem international Elektronikproduktion | 17 mars 2017

OEM: 2016 slog rekordåret 2015

2016 blev ännu ett rekordår för teknikbolaget OEM International AB. Nettoomsättningen uppgick till 2 382 miljoner kronor. Det innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2015.

Bolaget meddelar i sin bokslutsrapport at region Sverige och region Finland, Baltikum och Kina utvecklades positivt medan omsättningen minskade något i region Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa. Rörelseresultatet (ebita) uppgick till 277 miljoner kronor. Det var en förstärkning med 13 procent jämfört med 2015 som tidigare var det resultatmässigt bästa året för OEM. Året i kort – (miljoner kronor)
20162015Procent
Nettoomsättning2 3822 232 7%
Resultat före skatt25522115%
Årets resultat20117316%
EBITA27724613%
Under året genomförde OEM två förvärv som sammanlagt förväntas tillföra koncernen cirka 65 miljoner kronor i årsomsättning. De för-värvade verksamheterna är de svenska företagen RF Partner AB med dotterbolaget Ranatec Instrument AB samt finska Sitek- Palvelu Oy. ”När böckerna stängs för 2016 kan vi se tillbaka på det tredje året i rad med stark utveckling för OEM. Vi kom från ett rekordår 2015 med utmanande jämförelsetal men har ändå haft en stark utveckling med en omsättningsökning på 7 procent och en resultatökning på 13 procent. Merparten av koncernens verksamheter har utvecklats väl och det är flera verksamheter som gjort rejäla lyft under året,” kommenterar vd och koncernchef Jörgen Zahlin. I sin årsrapport meddelar bolaget även att de just genomför en större satsning för att göra verksamheten mer digital. ”Vi befinner oss i ett läge där mycket blir mer och mer digitaliserat och det är min övertygelse att detta i allt högre grad kommer att påverka vårt sätt att göra affärer. Därför ökar vi investeringar i system, rekryterar kompetens inom området och ökar den generella förändringstakten för att ligga i framkant i branschen även inom detta område,” säger Jörgen Zahlin
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-2