Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Lunds Kommun Hossein Lavi Teknik | 23 mars 2017

Lund startar LoRa-nät för test och innovation

Inom ramen för Future by Lund startar nu Lunds kommun med hjälp av Lunds Tekniska Högskola (LTH) ett fritt och öppet LoRa-nätverk som ger möjlighet att prova sensorer och digitala lösningar i stadsmiljö.

I nätet kan man prova möjligheter och idéer som kan leda till innovationer och utveckling i staden. – För Lunds kommun kan det innebära ett smartare sätt att jobba och innevånarna skulle kunna få bättre information, säger Per Persson, näringslivschef på Lunds kommun. Det kan tillföra nya värden för medborgarna. Lunds kommun meddelade redan november 2004 att staden var först i världen med att erbjuda privatmarknaden bredband med en hastighet på 1 Gbit/s. Lund var enligt staden även först i Europa med att erbjuda ett öppet WiFi i Lunds centrala delar under 2008. I Lund finns en stark tradition och en unik kompetensbas kopplad till IoT-lösningar med företag som Sony, Ericsson, Sigma, Axis med flera. Nu fortsätter Lund sin digitala resa och erbjuder ett öppet sensornätverk (LoRa) med täckning över hela innerstaden. Staten satsar miljoner för att göra Sverige till ledande inom digitalisering och IoT, och centrala Lund är en av testplatserna. Ett öppet sensorsnätverk ska ge privatpersoner, studenter och innovatörer möjlighet att prova sina uppfinningar inom IoT. Nätet är fritt att använda för innovationer i ett prekommersiellt skede. I veckan har en av tre basstationer installerats på taket av kommunhuset Kristallen och en finns redan på vattentornet. Ytterligare en kommer att finnas på Råbyvägen (nära Kraftringens huvudkontor). Nätet har testkörts sedan i december från Lunds gamla vattentorn. En räckvidd på 12 km bort till Åkarp har mätts upp utomhus. – Jag tror absolut att det kommer att finnas ett stort intresse för testnätverket, säger projektledaren Anders Trana på forskningsinstitutet Rise. Det är ett av de första testnätverken för sensorer i Sverige vilket är öppet och helt fritt att använda för alla som vill testa sin idé. Vi vill locka till exempel studenter, personer från makers-rörelsen och mindre företag. Det unika är att nätet drivs på ett icke-kommersiellt sätt. Initiativet är resultatet av ett samarbete mellan Lunds kommun, LTH och Sensative AB. Projektet finansieras av IoT Sverige/Vinnova. Vilken fördelar ger testnätverket? – För kommunen kan det innebära ett smartare sätt att jobba och innevånarna skulle kunna få bättre information, säger Per Persson, näringslivschef på Lunds kommun. Det kan tillföra nya värden för medborgarna, som till exempel att man kan få upplysningar om trafik, föroreningar och buller. Det kan även röra sig om att spåra lånecyklar och verktyg eller att avläsa när soptunnor behöver tömmas och var det finns lediga p-platser. Jag tror också att det kommer nya användningar som vi inte har en aning om idag. – Genom initiativet får vi inte bara användningen av ett nätverk utan vi kopplar även ihop LTH:s Open Door-initiativ där man kan utveckla prototyper och de forskare och studenter som finns där med stadens aktörer, säger Joachim Rodrigues, docent vid Institutionen för elektro- och informationsteknik. LTH kommer att ta fram utbildning och material kopplat till LoRa så att de som vill själva kan ta fram sina sensorslösningar. Detta ingår som en del i LTH:s satsning på öppna labb. Även skolan skulle kunna ha nytta av nätverket. – Detta skulle på sikt även kunna bli en del av digitaliseringen av skolan där man kommer att öka inslaget av programmering, säger Mats Pettersson på företaget Sensative. Eleverna skulle kunna utnyttja nätverket för att kunna göra undervisningen i programmering väldigt visuell redan från första klass i grundskolan. Detta skulle kunna bli framtidens digitala slöjd.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2