Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson Elektronikproduktion | 28 mars 2017

Strategin som ska rädda Ericsson

Den svenska telekomjätten har en ny strategi för som syftar till att återta koncernens teknik- och marknadsledarskap samt förbättra lönsamheten. Men planen innefattar även stora omstruktureringskostnader.

Den övergripande strategin syftar till att möjliggöra för operatörer att expandera sin verksamhet till nya branscher och skapa nya intäktsströmmar. För att uppnå detta tänker företaget utnyttja den kraft som 5G, IoT och molntjänster kommer att kunna erbjuda. Det främsta målet är att återställa lönsamheten vilket kommer att innebära att Ericsson kommer att fokusera produktportföljen till färre områden samt säkerställa effektivitet i verksamheten. Ericsson kommer att lägga större vikt på lösningar som kombinerar produkter och tjänster. Parallellt kommer bolaget öka investeringarna i forskning och utveckling (FoU) och vidareutveckla tjänsteerbjudandet inom vissa specifika kärnområden, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Börje Ekholm, Ericssons VD och koncernchef, säger: "Ericssons teknik- och marknadsledarskap har under en tid varit utmanat, och koncernens strategi har inte gett förväntat resultat. I vår genomlysning av strategin har vi noggrant lyssnat på kunder världen över och gjort en omfattande analys av både portfölj och hur vi presterar. Idag presenterar vi åtgärder för att snabbt återställa lönsamheten. Vi etablerar också en startpunkt för att leda teknikutvecklingen och skapa världsledande lösningar inom de områden som vi valt att fokusera på." Förändringar i portföljen Ericsson planerar att vidta vissa åtgärder för att fokusera och stärka bolagets kärnerbjudande. Man planerar att öka takten i investeringarna inom specifika områden inom Networks för att stötta en fortsatt global utrullning av 4G, och etablera en ledande position inom 5G. Verksamheten Network Rollout kommer inriktas på Ericssons egna portfölj inom nätprodukter. Arbetet med att förbättra lönsamheten inom detta område kommer att stärkas ytterligare. Inom det nya affärsområdet Digital Services, som omfattar molnbaserad virtualiserad nätinfrastruktur, mjukvara för stödsystem (OSS/BSS) samt tillhörande tjänster, är fokus på kort sikt att återställa lönsamhet. Området är dessutom strategisk viktigt för bolaget och därför kommer man att selektivt öka investeringarna inom området.t. Man planerar ett skifte i bolagets IoT-strategi, till en plattforms- och lösningsorienterad strategi från dagens inriktning som är tjänstedriven och utgår från systemintegration. Och för Managed Services kommer tyngdpunkten ligga vid automatisering, bättre utnyttjande av globala skalfördelar och på Ericssons kapacitet inom OSS. Fokus ligger på att vända verksamheten från ett negativt resultat 2016, och ta itu med kundåtaganden och kontrakt som inte har tillräcklig lönsamhet. Finansiella konsekvenser Som en konsekvens av förändringarna i strategin kommer vissa immateriella tillgångar, inklusive utvecklingskostnader – inom segmenten Media och IT & Cloud – att skrivas ned i första kvartalet. Ericsson uppskattar effekten på rörelseresultatet till 3 - 4 miljarder kronor, utan påverkan på kassaflödet under första kvartalet, meddelar man i pressmeddelandet. Som en följd av högre planerad takt i kostnadsneddragningar, uppskattar vi att omstruktureringskostnader för 2017 kommer att uppgå till cirka 6 - 8 miljarder kronor, varav cirka 2 miljarder kronor i första kvartalet. Detta ska jämföras med den tidigare uppskattningen på 3 miljarder kronor i omstruktureringskostnader för helåret 2017. Ytterligare avsättningar, relaterade till vissa större kundkontrakt som nyligen utvecklats negativt, kommer att göras i första kvartalet 2017 och uppskattas till 7-9 miljarder kronor.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1