Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© satmission Elektronikproduktion | 30 mars 2017

Allgongruppen köper Satmission AB

Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Satmission AB, ett bolag som tillverkar satellitutrusning.

Satmission har sin bas i Kalix och sysselsätter 10 medarbetare. Bolaget har utvecklat ett antal lösningar för kommunikation med satellit för kommersiellt bruk och kunderna finns dels inom media och broadcasting samt inom områdena räddning och säkerhet – vilka står för omkring hälften av försäljningen. Satmission ägs idag av grundarna och lokala entreprenörer, samt av Almi Invest och Startkapital i Norr AB. Under 2016 omsatte Satmission 25 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 3,5 miljoner kronor. Transaktionen sker genom att Allgon köper aktierna i Satmission från dess nuvarande ägare för 22,5 miljoner kronor. Från 2017 och fram till och med 2019 finns en årlig tilläggsköpeskilling om maximalt 3.5 miljoner kronor per år, det vill säga totalt 10,5 miljoner kronor under tre år. Denna faller ut om definierade tröskelvärden beträffande försäljning uppnås. – Allgongruppen genomför nu sitt fjärde förvärv och Satmission passar väl in med vår förvärvsstrategi som är att identifiera och förvärva bolag med potential att utvecklas vidare i Allgongruppen. Satmission är på en imponerande resa och har inte minst blivit en erkänd aktör hos många kunder med potentialen att utvecklas vidare på en intressant marknad säger Johan Hårdén, vd Allgon AB – Satmission har under senaste åren utvecklats väl med god lönsamhet och nya kunder. Den globala marknaden för satellitkommunikation är omfattande och vi ser en bra tillväxtpotential. Vi ser att Satmission har stora fördelar att verka inom Allgongruppen som har en tydlig inriktning på att låta bolagen fortsätta utvecklas inom trådlös kommunikation säger Kari Huotari, vd Satmission. Marknaden för satellitutrustning för kommersiella ändamål bedöms omsätta cirka 1 miljard svenska kronor enbart i Europa där Satmission idag har cirka 3 procents marknadsandel. Den totala geografiska marknaden för satellitkommunikation uppgår till flera miljarder.
Annons
Annons
2020-11-27 15:37 V18.13.10-2