Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ralphhuygen dreamstime.com Analys | 06 april 2017

Swedbank: Starkare konjunktur stödjer råvarupriserna

Råvarupriserna har stigit på bred front under det senaste året. Sedan bottennivåerna i början av 2016 är oljepriset drygt 85 procent högre och metallpriserna 30 procent – något som bidragit till att pressa upp den globala inflationen.

Förutom en ökad råvaruefterfrågan har priserna drivits upp av kapacitetsneddragningar i gruvnäringen och i oljesektorn. Swedbanks råvaruanalytiker räknar med att den globala återhämtningen under 2017-2018 bidrar till stigande råvarupriser och därmed till högre global inflation. Vi ser utrymme för ännu något högre oljepriser men nu i en mer begränsad omfattning än tidigare. Den amerikanska oljeproduktionen har visat sig vara mer konkurrenskraftig och vi tror därför att oljepriset stannar på 60 dollar per fat under nästa år, skriver Swedbank i en ny råvarurapport. Bred prisuppgång på metaller En starkare global industrikonjunktur och förväntningar om ökade investeringar driver upp metallpriserna framöver. Trumps infrastruktursatsningar har förstärkt uppgången men med risk för bakslag om satsningarna blir mindre eller skjuts på framtiden. Samtidigt har neddragningar av Kinas överdimensionerade kapacitet för både stål- och aluminiumproduktion lett till att landet blivit en större nettoimportör av metaller. Industrimetallerna har haft en stigande pristrend sedan ett år tillbaka och är på de högsta nivåerna sedan 2015. I februari hade råvaruprisindexet för icke-järnmetaller stigit med drygt 35 procent i dollar jämfört med för ett år sedan. Största prisuppgången har varit för zink där priset har nästan fördubblats på ett år följt av koppar (+35 procent), aluminium (+30 procent) och nickel (+20 procent). Järnmalmspriset har stigit till 90 dollar per ton efter att ha bottnat kring 40 dollar för ett år sedan. I kronor räknat har metallpriserna stigit än mer, vilket är positivt för svensk gruvindustri, Metallprisuppgången under året har även fått stöd av Trumps planer om kraftiga infrastruktursatsningar, mosvarande 1000 miljarder dollar under en tioårsperiod. Eftersom det ännu inte finns någon konkretisering av infrastrukturplanerna finns det risk för att satsningarna skjuts på framtiden eller minskar i omfattning. De långa ledtiderna mellan beslut och implementering kan också påverka metallprisutvecklingen. Ökade militära anslag, inte minst i flera Natoländer, tenderar att öka efterfrågan på metaller framöver, bedömer Swedbank i råvarurapporten. Swedbanks råvaruanalytiker räknar med att prisuppgången på metaller fortsätter under 2017 med stöd av lägre metallvarulager och en starkare global efterfrågan. Ytterligare kapacitetsneddragningar i Kina och infrastruktursatsningar stödjer metallpriserna. Sammantaget bedömer man att industrimetallerna stiger med i genomsnitt med 10-15 procent under 2017. Störst prishöjningspotential gäller för zink, inte minst på grund av krympande lager, följt av aluminium och koppar
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2