Annons
Annons
Annons
Annons
© Niroworld Dreamstime.com Teknik | 07 april 2017

Tingsrätten frikänner samtliga tilltalade i Saab-målet

Vänersborgs tingsrätt friar samtliga sju tilltalade som stått åtalade för brott begångna under Saab Automobiles sista verksamhetsår.

De åtalade Saabcheferna frias helt i dagens dom. Tingsrätten menar att Saab inte har åsidosatt sina bokföringsskyldigheter. ”Inte heller har tingsrätten funnit att de uttalanden i media som förekommit från framförallt Victor Mullers sida har varit ägnade att påverka bedömningen av Saab i ekonomiskt avseende med hänsyn till i vilket sammanhang de förekommit där tyngdpunkten i medias rapportering legat på Saabs stora ekonomiska problem,” skriver tingsrätten. Tingsrätten meddelar även att åklagaren i målet inte kunnat styrka att någon av de tilltalade gjort sig skyldiga till grov urkundsförfalskning – och inte heller att revisionen av Saab för år 2010 fortsatt efter det att revisorerna intygat att de avslutat revisionen.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2