Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Niroworld Dreamstime.com Teknik | 07 april 2017

Tingsrätten frikänner samtliga tilltalade i Saab-målet

Vänersborgs tingsrätt friar samtliga sju tilltalade som stått åtalade för brott begångna under Saab Automobiles sista verksamhetsår.
De åtalade Saabcheferna frias helt i dagens dom. Tingsrätten menar att Saab inte har åsidosatt sina bokföringsskyldigheter.

”Inte heller har tingsrätten funnit att de uttalanden i media som förekommit från framförallt Victor Mullers sida har varit ägnade att påverka bedömningen av Saab i ekonomiskt avseende med hänsyn till i vilket sammanhang de förekommit där tyngdpunkten i medias rapportering legat på Saabs stora ekonomiska problem,” skriver tingsrätten.

Tingsrätten meddelar även att åklagaren i målet inte kunnat styrka att någon av de tilltalade gjort sig skyldiga till grov urkundsförfalskning – och inte heller att revisionen av Saab för år 2010 fortsatt efter det att revisorerna intygat att de avslutat revisionen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-19 10:20 V10.9.5-2